Описание на имота:

КАНТОРА АВАЛОН ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ
Производствени и административни сгради с обща застроена площ 1433 кв.м., находяща се в гр. Русе, кв. ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, в непосредствена близост до Дунав мост. В ограден с плътна ограда парцел с площ от 17765 кв.м. с асфалтови пътища и площадки, са разположени три сгради и навес с покрита площ; Производствена база, със застроена площ 1170 кв.м.; Постройка за бояджийска и бластираща камера със застроена площ 254 кв.м.; Сграда за енергопроизводство, със застроена площ 18 кв.м.; Навес с покрита площ от 329 кв.м. Сградите са изградени през 2013 г. и са изградени с метална сглобяема конструкция, със сандвич панели, в много-добро състояние. Отговарят на специалните изисквания за дейноста, с вътрешна пожарогасителна инсталация, от части изградена пожароизвестителна инсталация, със собствен хидран в и пред имота, собствен трафопост за електрозахранване. Полезната височината на сградите е от 7,30м. до 8,70м., с трифазен и двуфазен ток, товаро разтоварни рампи. Дограмата е PVC. Имотът може да се използва за широк спектър от производства или складова дейност. Обявената цена е без ДДС.