Описание на имота:

Парцелът се намира над бул. България, след високото напрежение, на 500 м. от асфалтов път. Поземлен имот 63427.15.351, област Русе, община Русе, гр. Русе, м. ХРИСТО МАКЕДОНСКИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих.